Een huwelijk en registratie van een partnerschap vindt plaats in het bijzijn van in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige getuigen. Voor velen een hele eer! Voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zijn geen getuigen nodig. 

De namen van de getuigen geven jullie aan ons door. Van elke getuige is een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig, die jullie bij het doorgeven moeten uploaden.